Структурата на свински червей

Свинският тения (свинският червей) е биохелминт. В състояние на възрастни хелминтът е паразитен в човешкото черво, при стадия на ларвите, те инфектират прасета (по-често домашни), зайци, зайци, кучета и камили, които са междинни гостоприемници. Структурата на свински червей е сложна. Паразитът има панделка тяло, чиято дължина варира от 1,5 до 8 метра (най-често от 2 до 3 метра).

На единия край има малка глава (скулекс) с мускулести смукатели и куки (оттук и второто му име е въоръжено с верига). Тялото на хелминта (strobila) се състои от 1000 сегмента (проглотиди), всяка от които е независима репродуктивна система. Паразитът е хермафродит. Ежедневно излиза и с фекални маси се появяват 5-6 проглотида, пълни с яйца в размер на 50 хиляди в един сегмент. Яйцата на свинският червей имат голямо сходство с яйцеклетките на тения, така че паразитът се диагностицира от морфологични особености.

Фиг. 1. В снимката свински червей. Малката глава на паразита и крайните сегменти, пълни с яйца, са ясно видими.

Структурата на главата на свински червей

 • На предния край на свинския червей е рог форма с главата (scolex), чийто диаметър е 1 мм, дължина - 2-3 мм.
 • На главата на паразита има 4 мускусни издънки около Розтел (proboscis). Всмукващите чашки се образуват от кръгъл мускул. Те имат редовно закръглена форма с кухина (вдлъбнатина) в средата.
 • В горната част на Rostell има 2 реда трънки куки, състоящи се от хитин. Въртящите се куки в размер от 22 - 32 са разделени на къси и дълги. Поради тяхното присъствие, свинският тения също се нарича "въоръжен". "Короната" на куките помага на паразита да се прикрепи към тънката чревна лигавица.
 • Главата е последвана от недиференцирана врата около 1 см.

Фиг. 2. Главата на свинският червей. На върха на Ростел има две редици от трънки куки, образуващи "корона".

Фиг. 3. В предния край на свинския тролейбус е ясно видима малка глава (скулекс) с куки под формата на "корона".

Структура на телесната тения

Структурата на тялото на свински тения (strobila) на различни места на дългия червей има свои собствени характеристики.

 • Тялото на паразита се състои от сегменти (проглотиди) в размер около 1 000. Общата им дължина варира от 1,5 до 8 метра (най-често от 2 до 3 метра).
 • Дължината на сегментите на предната част на тялото е по-къса от широчината, зрелите сегменти са почти квадратни и по-близо до края, тяхната дължина надвишава ширината.
 • Образуването на проглотиди идва от гърлото на свинската верига. 5 - 6 сегмента са отделени от стробилата на ден, които пасивно се открояват навън от изпражненията на пациента. Proglottids от свински тения не са способни на независимо движение. Сегментите на бичи верига се движат независимо.
 • Тялото на паразита е покрито с тегмент. Представлявайки жива структура, тя изпълнява секреторни и адсорбиращи функции.

Фиг. 4. Тялото на паразита се състои от сегменти (proglottids) в размер около 1 000. Общата им дължина варира от 1,5 до 8 метра (обикновено от 2 до 3 метра).

Ларви, финландци, Cysticercus

Яйцата на тения от черния дроб влизат в тялото на животно с замърсена храна и вода. В стомаха, под влиянието на стомашния сок (основно пепсин), те губят черупката си и се превръщат в онкосфери (ембриони с шест кука, ларви). В кръвоносната система, ембрионите проникват в мускулната тъкан на животното и там те се превръщат във финландци (cysticercus).

Човек се заразява с тенисис, като яде финландско заразено свинско месо - целулоза cysticercas (Cysticercus cellulosae, blister worms). Това е бяло мехурче, напълнено с течност, с вдлъбната глава (нахлупена скулекс), с дължина от 0,5 до 1,5 см. Главата е снабдена с куки и смукатели.

С развиването на цистицеркоза лариите на паразитите губят ембрионалната си мембрана и могат да мигрират през тялото на пациента, утаявайки се в мозъка и гръбначния мозък, подкожната тъкан, вътрешните органи и очите. Някои cysticerci нямат очевидна глава, те са по-големи и по-опасни. Достигнете дължина от 20 см и се напълнете с течност до 60 мл.

Някои cysticerci са в междинна фаза на развитие.

При 13% от пациентите с невроцистицеркоза в мозъка се откриват и трите вида цистицир - целулозния цистикер, междинната форма на цистирцик (навита скулекс) и кистозния цистикер, които нямат очевиден сколекс.

Фиг. 5. Cysticercus (Finn) със завита глава (снимка отляво) и с обърната глава (снимка отдясно).

Фиг. 6. Cysticerci (финландски), извлечен от свинско месо (снимка ляво) и cysticercus в човешкия мозък (снимка вдясно).

Фиг. 7. Cysticerci на свински червей, извлечен от човешкия мозък (снимка отляво). Cysticercus в окото (снимка отдясно).

Фиг. 8. Финландски свински вериги в мускулната тъкан на сърцето (лявата снимка) и скелетната мускулатура (снимка вдясно).

Структурата на херхродичните сегменти

Свинската тения е хермафродит. Във всеки от зрелите проглопти има автономна репродуктивна система, т.е. има женски и мъжки гениталии. В младите сегменти първоначално се развива мъжката репродуктивна система. Когато тенията достигне 1 метър дължина, тя вече има добре развити мъжки и женски репродуктивни системи. Хермофродичните сегменти се наричат ​​незрели.

Фиг. 9. Структурата на херхродитния сегмент на свински тения. 1 - три-листови яйчници с допълнителен трети трети lobe (2). 3 и 4 - семенни растения и тръби за семена. 5 и 6 - вагината и матката. 7 и 8 - ootype и zheltochnik, 10 - генитален cloaca. Каналите на екскреторната система достигат по страните по сегментите и в основата.

Структурата на солита на женската репродуктивна система

Матката се простира по сегмента и има формата на тънка тръба. Под матката има три яйцевидни яйчници (третият малък сегмент се нарича разширение). Между листовете на яйчника има оотип, от който започва влагалището, отваряйки се в гениталната клоака. Zheltochnik е клъстер от лигави жлези. Намира се под яйчниците.

Структурата на мъжката репродуктивна система на тения

В страничните части на сегментите има множество тестиси, на външен вид, наподобяващи малки мехурчета. Канюлите се отклоняват от всеки от тестисите, при сливането на които се образува тръбата за семена. Тръбата за семена има голям диаметър и се отваря в кополиращия орган, разположен в чантата.

Процесът на торене и образуване на яйца

Яйцата и сперматозоидите от семенния контейнер навлизат в оотипа през яйцеклетката. Хранителните вещества, необходими за образуването на яйца, се доставят от зелтохник и телето Мелиса.

Оплодените яйца, покрити, идват и "узряват" в матката. Те започват процеса на развитие на ембриона на свински тения. Тъй като яйцата се натрупват, матката се увеличава по размер и се появяват странични клонове. В този случай сегментът се разширява. След това матката нараства до огромни размери и заема почти целия обем на сегмента. На този етап сегментът се нарича зрял. От всяка страна на матката се отклоняват от 7 до 12 двойки странични клонове. Останалите гениталии се атрофират. В количество от 5 - 6 броя на ден, крайните сегменти на тения се отделят от стромилата и пасивно излизат навън с изпражнения. Един проглотид съдържа до 50 хиляди яйца.

Фиг. 10. Зрелият сегмент на свинския тения има матка (1), от 7 до 12 чифта странични клони (2) и гениталната cloaca (3). Останалите гениталии са атрофирани.

Тютюнев прасец и бик: разликата

Разграничаването между свине и тения е важна диагностична процедура. Правилното лечение зависи от това. При лечението на тениозата и тениаринозата има свои собствени характеристики.

Фиг. 11. Тайда яйца (свински и телешки червей) са много сходни, поради което заболяването се диагностицира според отличителни морфологични особености.

Фиг. 12. Свинско свинско, по-късо от говедо. Дължината му е от 1,5 до 8 метра (обикновено 2-3 метра). Дължината на дължината на бичи верига е средно от 7 до 10 метра.

Фиг. 13. На главата на свинският червей има 2 реда кукички (снимка вляво). На главата на волската верига няма куки (снимка отдясно).

Фиг. 14. Под матката на херхродичния сегмент на свинският тения е тричленен яйчник. Третият малък сегмент (означен със стрелката в снимката отляво) се нарича разширение. В снимката вдясно сегмент от бик верига с яйцеклетка с две остриета.

Фиг. 15. В проглотида на тения (снимката вляво) се отклоняват от 17 до 32 странични клона от централния багажник на матката и от 7-12 в веригата на пигтейлите (снимка отдясно).

Фиг. 16. Семействата на свински тения са способни на независимо движение, което причинява на пациента голямо страдание. В снимката сегменти от бик верига, които излязоха сами. Сегментите на свински тения не са способни на самостоятелно движение. Те се открояват пасивно с изпражнения.

Свинска тения - опасна тения, заплашваща здравето

За ефективно лечение на паразитни заболявания нашите читатели препоръчват паразитното лекарство "Intoxic Plus". Състои се от лечебни растения, които ефективно почистват тялото на паразитите.

Свинската тения е опасна хелминтиаза. Инвазията на червеите се отразява силно в състоянието на хоста. Свинската тения може да причини тежки усложнения и дори да бъде фатална. Следователно, навременното диагностициране на инфекцията и последващата терапия с анхелминтите е толкова важно.

Свинското стъбло достига впечатляващ размер.

Свинска тения (тениоз) - хелминтиоза, която главно засяга стомашно-чревния тракт. Tenioz е характерен както за хората, така и за животните.

Географията на свински червей

Местообитанието на паразита е област, в която се занимават свине. Че прасетата са междинните гостоприемници на патогена. Има няколко географски области, които са ендемични за свинския тения:

 1. Африка.
 2. Азиатски.
 3. Латиноамерикански.

Болестта е широко разпространена. Тези, изложени на месни продукти, са най-застрашени от инфекция: месарите, продавачите на месо.

Географско разпределение на паразита.

етиология

Свинската тения има панделка структура. Дължината на тялото достига до 6 метра и се състои от глава с четири издънки, врата и около 1000 квадратни сегмента.

Свинските и биковите вериги имат редица морфологични различия. Важно е да се знае и да се вземе предвид при диференциалната диагноза на паразитите, тъй като лечението на тениазис има свои собствени характеристики. Тези отличителни черти включват:

 • наличието на два реда куки;
 • крайните сегменти имат яйчник с допълнителна трета лобула;
 • крайната част е неподвижна, така че паразитът не може да излезе от червата самостоятелно;
 • всеки сегмент съдържа около 50 000 яйца, които могат да доведат до инфекция.

епидемиология

Както бе споменато по-рано, животните са междинните домакини на паразита. В допълнение към свинете може да са диви свине, котки, кучета и маймуни. Разликата от хелминтиозата в този случай се състои в паразитирането на ларвите на верижното цвекло, а не на зрелите индивиди. Това заболяване се нарича цистицеркоза.

Крайният собственик на веригата е човекът. Хелминтът се утаява в тънките черва. Тогава финът (незрелият образец) завърта главата си навън и е прикрепен към чревната стена с помощта на куки и смукатели. Сегментите на зрелия индивид постепенно се отделят от тялото на хелминта и излизат в околната среда заедно с изпражненията. Helminth може да бъде в домакинството няколко десетилетия.

Инфекциозният механизъм е храносмилателен. Ларвите влизат в стомашно-чревния тракт заедно с лошо преработената храна, като ядат топли месни продукти. В допълнение, инфекцията е възможна чрез мръсни ръце и изгоряло бельо. Не е изключено и предаване на контакт.

Яйца от свинска верига в месо от животно.

Ларвите на свинския тения са термостабилни, т.е. трудно се излагат на високи и ниски температури. Така че, за да неутрализираме ларвите, изискваме температурен режим над 80 градуса за един час. Или замразяване на заразеното месо в продължение на 10 дни при температура под минус 15 градуса.

Свинската тения, в допълнение към храносмилателната система, може да зарази различни органи, като очите, мускулите, мозъка и черния дроб. В този случай се развива цистицеркоза - инфекция на телесните тъкани от ларвите на свинете.

Цикъл на живот

Един възрастен, зрял паразитен екземпляр, който живее в човешкото тънко черво, секретира сегменти с хралус яйца в околната среда. Когато прасетата консумират замърсени отпадъци, те се заразяват със свински яйца. Онкосферите на ларвите в тялото на междинния гостоприемник губят защитната си капсула и се носят от кръвообращението в тялото.

Няколко дни след инфекцията те се отлагат основно в мускулната тъкан на животните. Когато заразеното месо се консумира, окончателният гост, човекът, е заразен.

патогенеза

Влиянието върху човешкото тяло от свинската верига се дължи на редица патогенни фактори.

 1. Токсично-алергичен ефект. Подобно на всеки друг хелмин, свинската верига в резултат на жизнената си дейност произвежда токсини, които отрови организма на гостоприемника. В отговор на чужди агенти, имунната система се активира и се задейства алергична реакция.
 2. Механично действие. Свинската тения оказва влияние върху лигавиците, субкубита и понякога дори върху мускулния слой на тънките черва. Чрез нараняване на този орган, той нарушава естествените физиологични процеси на храносмилателния тракт: той има отрицателен ефект върху чревната подвижност и усвояването на усвояваната храна.
 3. Инвалидизиращо действие. Helminth е конкурентен потребител на хранителни вещества и микроелементи, чиято абсорбция се проявява в тънките черва на гостоприемника. В резултат на това храненето на тъканите на човешкото тяло е нарушено и тяхното постепенно изчерпване.

клиника

За да се опрости описанието на клиниката на тениазис, се използва концепцията за симптоматичен комплекс. Симптомите, характерни за инфекцията с свинската верига, се комбинират в отделни синдроми.

Така че астено-невротичният синдром, причинен от влиянието на хелминовите токсини върху централната нервна система, се проявява под формата на главоболие, умора, раздразнителност, промени в настроението. Наблюдавани нарушения на съня, като безсъние и кошмари. Лице, страдащо от тенози, рязко губи телесно тегло, изпитва намаление на ефективността и апатията.

За диспептичен синдром, развиващ се на фона на тениазис, природата

Свинска тения в мозъка.

Имаме влошаване на апетита, тежест в епигастричния регион, гадене, повръщане, консумирана храна и нестабилно изпражнение. По време на освобождаването на хелминтите яйца в перианалната област, има парене и сърбеж.

Коремният синдром включва болка в областта на прожекцията на стомаха. Болката може да бъде едновременно периодична, остра и постоянна, с крясъци.

диагностика

Предварителната диагноза на тениазата се основава на клинични и епидемиологични данни. Това включва оплаквания от пациенти, физически преглед, данни за епидемиологичната история: естество на работата, контакт със сурови месни продукти, условия на живот. Клиничните симптоми на хелминтиозата не са специфични. Поради това те изискват подробно проучване, като се използват специални методи.

Последващата диагноза на тениазата включва група от лабораторни и инструментални методи на изследване. Целта на допълнителните методи за диагностициране на тропическа треска е да се потвърди наличието на хелминтиаза и диференциация на патогена. Нека разгледаме лабораторните и инструменталните методи на изследване по-подробно:

Под формата на ефективно лекарство за паразити, лекарите съветват приемането на лекарството "Intoxic". Основата на състава на инструмента са само естествени компоненти от естествен произход, те се отглеждат на места с 100% чиста екология и имат доказан ефект, който ви позволява бързо да се справите с всякакви видове червеи.

 1. Общ кръвен тест. Индиректно потвърждава наличието на червеи в човешкото тяло. Подозрението причинява еозинофилия - увеличен брой специални имунни клетки, отговорни за проявата на алергична реакция. В допълнение, желязо-дефицитна анемия се формира поради абсорбцията на хранителни вещества и кръвта на гостоприемника от свинската верига.
 2. Scatoscopy. Пълно изследване на изпражненията за наличието на свински червей. Наличието на яйчник с допълнителен лоб в крайния сегмент е диференциално диагностично знак, отличаващо свинската верига от говедата.
 3. Извличането. Перианското изстъргване се изследва микроскопски за наличието на яйца от хелминта и терминални вериги в него.
 4. Серология. Този метод се основава на откриването в кръвта на пациента на специални защитни частици на имунитет - антитела. Те се произвеждат в отговор на появата в тялото на чужди агенти, в този случай на хелминти и техните метаболитни продукти.
 5. Допълнителните диагностични методи за тениазис включват радиография и колоноскопия - изследване на чревния лумен и неговите стени.

Цистикеркозата е много по-трудно да се диагностицира. За тази цел се използват рентгенови методи и формулирането на имунологични реакции.

Дължината достига 3 метра.

лечение

Заразяването с веригата от свине е много опасно. Факт е, че в случай на унищожаване на черупките на хелминтовите яйца и навлизането им в кръвта, рискът от развитие на цистицеркоза е висок. Това заболяване се характеризира с упадък на ларвите на свински тения в различни тъкани на тялото. Тя протича много по-трудно от тениазата и е по-трудно за лечение. Следователно, при потвърждаване на диагнозата на свински тропически грип изисква курс на лечение в болница.

Таблица 13, показана за пациенти с хелминтиоза, трябва да се наблюдава. Храната се извършва на малки порции, 4-5 пъти на ден. Изисква хранене с високо съдържание на витамини. Предпочитание се дава на протеиновите храни. Мазнините и въглехидратите са значително намалени, особено лесно смилаеми.

Когато хелминтиозата показва таблицата номер 13.

Преди да вземе лекарствата през нощта, пациентът пие чаша чай с галета. Той замества вечерята си. След това се следва приема на физиологичен слабител. След края на лечението трябва да се направи клизма за почистване на червата.

Основният наркотик за лечение на тенисис е biltricid. Неговото действие причинява парализа на парализа.

След това той престава да се държи върху чревната стена, отделя се от нея и оставя с изпражнения.

Семена от папрат имат подобен ефект. Пурпурен екстракт се приема сутрин, строго на празен стомах. Тя може да бъде закупена в аптеката под формата на капсули или екстракти. Предписаната доза може да се приема с конфитюр или сладък чай за подобряване на вкуса. След един час почивка, слабително се пие отново. Храната се допуска след още два часа.

Лекарствата, които причиняват срив на защитната капсула от яйца от хелминтите, са строго забранени. Приемането им може да причини цистицеркоза.

Традиционни методи на лечение

Един от ефективните начини за борба с бика веригата е да се ядат тиквени семки. Те могат да се приемат както сурови, така и под формата на инфузия. В последния случай се поемат 1 литър вряла вода за 500 грама семена. Получената смес се инфузира за една нощ на тъмно сухо място. За лечение на тениозата трябва да пиете половин чаша тинктура сутрин на празен стомах. Терапевтичният курс е 2 седмици.

Сред популярните методи за обработка на свински ленти с обезпаразитяване с помощта на люти чушки се използва успешно. Нищо чудно, че в южните страни за подготовката на месни ястия се използва голям брой подправки.

Билкови лекарства също е ефективен метод под формата на колекции от пелин, тъпан, коприна коприна и карамфил. Този метод също е ефективен като курс на противохлемична профилактика.

При лечението на тениазис е важно да се следват редица препоръки:

 • В рамките на 2 часа след приемането на лекарството трябва да се излекувате. След този период парализиращият ефект на горните методи завършва. При отсъствие на изпражнения се изисква клизма.
 • Не трябва да се допуска повръщане, за да се предотврати инфекция на горния стомашно-чревен тракт. Заедно с повръщането в стомаха, храносмилателните яйца могат да бъдат хвърлени от червата.
 • След като свинската верига, заедно с изпражненията, напусне тялото, тя трябва да бъде проверена за целостта. Това се прави, за да се избегне запазването на хелминтовите сегменти в тялото. Ако се установи, че паразитът не се екскретира напълно, лечението трябва да се повтори след 3 дни.
 • Паразитите, освободени от изпражненията, трябва да се изхвърлят: изгарят или вари в продължение на половин час. Само такова лечение може напълно да инактивира паразитните яйца. Тоалетната трябва да бъде добре дезинфекцирана, като се използват продукти на базата на хлор. Дезинфекцията се извършва с ръкавици.

предотвратяване

Спазването на определени правила значително ще намали риска от инфекция с веригата от свине.

Преди всичко трябва да се въздържате от закупуването на месни продукти в подозрителни институции. Този процес трябва да се извършва само в специални заведения за хранене. Ако е необходимо, можете да предоставите всички необходими документи, потвърждаващи качеството на продукта.

Преди готвене, разгледайте нарязания парче месо за наличието на фин - мехурчета в мускулната тъкан, съдържащи яйца от свински тения. Те изглеждат като жълтеникави петна с размер грах.

Месото за готвене изисква добра топлинна обработка: дълготрайно готвене, задушаване или кипене. Не използвайте кухненски прибори за обработка на месо при готвене на други храни. Най-добре е да се свържете със сурово месо в ръкавици. И във всеки случай, не вкус на суровото мляно месо.

При появата на характерни симптоми и подозирана хелминтиаза, не забравяйте да се обърнете към специалист за помощ.

перспектива

След обезпаразитяване пациентът става диспансер за период от 4 месеца. Всеки месец се провежда контролно изследване на изпражненията за наличие на яйцеклетки и техните сегменти. Ако резултатите от четирикратното изследване са били отрицателни, става дума за лек за тениоза.

По-ранното лечение на свинска лента е започнало, толкова по-голяма е вероятността за благоприятен резултат. В противен случай има увеличение на симптомите, което зависи от реактивността на организма и степента на инфекция.

С победата на други системи, в допълнение към храносмилателната система, смъртта не е необичайна. Терапията в тези случаи е неефективна.

ДЕЙСТВИЕТЕ ИМАТЕ, ЧЕ ИМАТЕ РИБА НА ПАРАСТИЦИ?

Съдейки по това, че сега четете тези редове, победата в борбата срещу паразитите не е на ваша страна.

Разбира се, че вече сте изучавали информация за антипаразитните лекарства? Това е разбираемо, защото паразитите са опасни, те се размножават активно и живеят дълго време, причинявайки непоправима вреда на вашето здраве. Нервност, нарушения на съня и апетита, имунни нарушения, чревна дисбиоза и стомашна болка. Всички тези симптоми са ви запознати от първа ръка.

Но може би е по-правилно да се третира не ефекта, а причината? Препоръчваме да прочетете статията на Елена Малишева за съвременните методи за премахване на паразитите. Прочетете статията >>

Свински тения: симптоми на инфекция и как да се отървете от паразита?

Свинска верига наречена паразит от групата на тения. В резултат на паразитизирането на този хелминт в човешкото тяло се развива болестно-тениазис.

На фона на болестта свинска верига, пациентите развиват храносмилателни разстройства, неврологични разстройства и други аномалии. Поражението на свинската верига е опасно за очите и структурите на мозъка.

Разпределение и локализация

Тениазис, който се провокира от тениска, е особено разпространен в Азия, Северна Америка и Африка, въпреки че в някои региони откриваме и пигтейли. Тези региони включват района на Урал, територията Красноярск, Калмикия и Тива.

Всяка година броят на случаите в тези региони се увеличава само. Като цяло, разпространението на тениазис е най-характерно за местата, в които размножаването на свине е широко разпространено.

Структурата на паразита

Свинската тения се отнася до тения, които могат да достигнат дължина 4 метра.

 • Веригата има глава с диаметър 2-3 mm, върху която се намират куки и смукатели. Това е така, защото на куките (от които има до 32 парчета), паразитът получава името на въоръжен тения. Куките помагат на червея да се прилепне плътно към стените на тънкото черво и да остане там безопасно.
 • Зад главата е врата, която няма сегменти и има здрава структура, нейните размери са малки, не по-дълги от сантиметър.
 • Тогава след вратата идва тялото на червея, състоящо се от огромен брой proglottids. Сегментите на шийката на матката са широки, но към края на тялото постепенно се стесняват. Всеки проглотид има дължина от около един до един и половина сантиметра и съдържа много яйца вътре.

Свинските тения принадлежат на червеи от хермафродита, поради което не се нуждаят от партньор за размножаване. Когато тенията достигне сексуална възраст, тя започва да се размножава сама.

Първоначално, когато свинската лента расте и расте, се формират мъжките полови жлези и по-близо до зрялост се развиват женските органи. С течение на времето сегментите, пълни с яйца, се отделят от основното тяло и напускат червата заедно с изпражненията.

Свинската тения няма храносмилателна, циркулаторна или дихателна система.

Всички функции, необходими за съществуването на паразита, се осигуряват от кожата му, която се нарича също тегумента. Той има твърдо покритие и има отлични защитни свойства, в противен случай червеят лесно бива да се смила в чревните структури.

Паразитът има добре развита, двуслойна мускулна система и също има невросистемни структури, състоящи се от 12 корди, разположени в цялото му тяло.

Цикъл на развитие на живота

В прасейната верига има само един междинен собственик - това са прасета, а последният собственик е човек. Животният цикъл на свински тения се състои от няколко последователни етапа.

 1. Първо, паразитни яйца, съдържащи ларви, влизат в червата на междинния гостоприемник през устата и хранопровода. Влизайки в тънките черва, ларвите излизат от тях.
 2. Ларвите, които се придържат с помощта на куки към чревните стени, проникват през тях в кръвообращението и лимфната система, мигрират към мускулната тъкан, церебралните структури и т.н. Там се заселват, превръщайки се в цистицеркус.
 3. В състояние на цистицеркус, ларвите живеят достатъчно дълго, докато заразеното месо на свиня се яде от човек. Прониквайки в човешката храносмилателна система, инвазивните ларви се придържат към хранопровода и постепенно започват да растат, хранейки се с вещества от човешкото тънко черво. Приблизително 10-12 седмици от момента на инфектиране, възрастен червей индивидуално образува от ларвите на свински червей, който започва активно да се размножава.

Схемата на жизнения цикъл на свински тения

Едно свински червей е в състояние да съдържа повече от 50 хиляди яйца вътре в проглотидите.

Начини на инфекция

Механизмът на увреждане на свинската верига има фекално-орален характер, а пътят на проникване в ларвите на паразита е храна, през която е почти невъзможно да се улови, освен по изключение.

Хората имат достатъчно висока чувствителност към такива инфекции с хелминти. С развитието на паразитната патология, заразеното лице периодично инфектира себе си и хората около ларвите на веригите.

В човешкото тяло този червей може да паразитира няколко десетилетия. През това време паразитът често успява да причини непоправими увреждания на тялото на пациента.

Патогенен ефект

Опасността от инвазията на свински тения е развитието на най-тежките последици, които включват:

 • Интоксикация на тялото на пациента, свързана с активността на паразита, както и механични увреждания и възпалителни реакции;
 • Изчерпване на гостоприемника от приемането на големи количества хранителни вещества от паразитите;
 • Ако свинският червей прониква в апендикса, той провокира атака на остър апендицит;
 • Също така, паразитът причинява холангит или панкреатит при проникване в съответните органи;
 • Тялото е чувствително дълго време от продуктите за размяна на червея, което в бъдеще провокира развитието на токсична алергична реакция;
 • Ако свинският трояч се къкри в топка или няколко индивида се заселят в червата по едно и също време, тогава има голяма вероятност за чревна обструкция;
 • Пациентите могат да развият цистицеркоза, която засяга мозъчните или мускулните структури, черния дроб или сърцето, очите или белите дробове, гръбначните или коремните структури под влиянието на дългосрочните паразитни ефекти на веригата.

Свинската тения е изключително опасна, така че терапията трябва да е навременна и ефективна.

Признаци и симптоми на заболяването при хора

Поражението на свинската верига често остава незабелязано, докато болестта се развие в хроничен ход, само тогава тя може да бъде разкрита поради изразени патологични симптоми.

Като цяло, наличието на свински тропически червей в човешкото черво е показано чрез прояви като:

 • Болезнени атаки в коремната област, често в областта на пъпната връв;
 • Неочаквано увеличаване на апетита, човек става истински лакомник, но в същото време не по-добре грам. Такъв знак е типичен в самото начало на инфекцията, когато червеят активно расте, консумира невероятно количество хранителни вещества;
 • Пациентите, заразени с тения, могат да станат гадене и дори да повръщат, когато ядат. Такива симптоми се дължат на тежка интоксикация на организма с продукти на паразитна активност;
 • Имунната защита на пациента е отслабена, главата често започва да боли, а припадъците и замайването могат да бъдат нарушени. Понякога хелминтовите инвазии на свински тромаджия причиняват смущения в активността на нервната система, което се проявява чрез характерно повишаване на раздразнителността и т.н.;
 • Също така, пациентите имат проблеми със стола, което се наблюдава много по-често, понякога в него могат да се открият части от паразита. В стомаха, той непрекъснато ръмже, набъбва - това са и често чести признаци на такава хелминтиаза;
 • Доста често свинския тения предизвиква развитието на алергични реакции, причинени от токсичния ефект на червея. Алергиите обикновено се локализират върху кожата под формата на характерни обриви или сърбящ дискомфорт.

Симптоматологията е доста характерна, поради което с ясно изразена клинична картина диагнозата не създава затруднения.

диагностика

Обикновено, за откриване на паразит, пациентът получава анализ на изпражненията и кръвта за наличието на яйца, сегменти или антитела срещу паразита. Също така е показан IF-анализ на цереброспинална канална течност.

Лечение на свински тения

Подходът към лечението на тениозата като цяло се състои в използването на антигластни лекарства.

В особено тежки случаи може да е необходима операция за отстраняване на паразити от червата.

Важно е терапевтичните мерки да бъдат взети своевременно, преди веригата да има време да провокира необратими патологични промени в приемника.

Лечението трябва да бъде избрано от лекаря, който първоначално е извършил диагнозата и е установил истинската диагноза за пациента. Тъй като рискът от повишаване на инфекциозната инфекция на пациента се увеличава с инфекция от свинска верига, терапията се извършва в болничен престой.

Уверете се, че спазвате терапевтичната и диетична диета №13. Необходимо е пациентът да се храни малко, около 4-5 пъти през целия ден. Интервалите между входовете за хранене трябва да бъдат еднакви, гладните периоди от много часове са неприемливи.

Народни средства за защита

Методите на традиционната медицина се използват широко при лечението на свински тения, сред които използването на тиквено семе се счита за най-ефективно.

За да извършите такава терапия, е необходимо вечерта да вземете някакво ефективно лаксативно лекарство, а след това сутрин да ядете изпомпвани смлени тиквени семки с мед (не по-малко от 300 грама) на празен стомах. След час и половина трябва да пиете лаксативното лекарство отново или да го направите.

По същия начин, антихелмитичният ефект има екстракт от мъжки папрат, който се предлага в капсулирана форма. Приемете го по аналогия с тиквени семки.

Топлият пипер има доста ефективен ефект на обезпаразитяване, което вероятно е причината, поради която този остър подправки се използва в южната кухня при готвене на месо.

Гъбичките са също ефективни при лечение на хелминтиаза с подобен произход. Те съдържат полизахаридно вещество, което причинява парализа и смърт на паразита. Освен това, канчерите са в състояние да унищожат не само възрастните и ларвите, но и тъмен яйца.

Самолечението за тениоза е неприемливо, защото паразитът може да доведе до непоправими последствия в организма, който е изпълнен със смърт.

препарати

Такива лекарства като Praziquantel, Niclosamide, Albendazole и т.н. обикновено присъстват в състава на лекарствената терапия за тениазис.

 1. Praziquantel принадлежи към категорията на антихелминтите. Необходимо е да вземете веднъж, вземете 10 mg от лекарството на килограм тегло. Инструментът е противопоказан при бременни и малки деца под 4-годишна възраст. Лекарството може да предизвика развитие на нежелани реакции като реакции на гадене, повръщане, болка в епигастриума, кървава диария или замайване.
 2. Никосламидът също е ефективно антихелминтично лекарство. Възрастни приемат по 12 таблетки всяка, а деца на възраст 6-12 години приемат по 6 таблетки всяка. Лекарството трябва да се приема преди прием на храна за около час или няколко часа след хранене. Таблетките трябва да се дъвчат или да се разпадат на прах и да се пият с чиста вода. Продължителността на терапията може да бъде до 7 дни.
 3. Албендазол еднократно приема едно хапче. За деца дозата се изчислява въз основа на теглото - 6 mg от лекарството се приемат на килограм. Ако говеждият тения доведе до развитието на церебрална цистицеркоза, тогава лекарството се приема ежедневно в 8-30 дневен курс от 800 mg от лекарството на ден. На фона на такава дългосрочна терапия пациентите могат да получат нежелани реакции като коремна болка, диспепсия, хипертония и др.

Предотвратяване и прогнозиране

За предотвратяване на хелминтови инвазии със свински тения, е необходимо стриктно спазване на личната хигиена, измиване на ръцете добре преди хранене. В допълнение, е необходимо стриктно да се следи качеството на готвене на свинското месо (готвене за дълго време и запържете старателно).

В случай на работа в стопанства, свързани с отглеждането на свине, е необходимо да се подлага на медицински преглед от време на време, за да се изключи инфекцията на работниците с паразити. Когато купувате месо, трябва внимателно да погледнете продукта и е по-добре да го купите от надеждни производители.

Снимката показва ларвите на свински червей в месото.

Предсказуемостта на тениазата се определя от специфичната форма и площ на лезията. Ако има лезии на други интраорганични системи, патологията често е фатална, тъй като лечението в такива ситуации е неефективно.

Като цяло, с навременното откриване на хелминтови инвазии прогнозите са доста положителни.

След отстраняване на червата, пациентът се поставя в съответната сметка за период от 4 месеца. Месечно пациентът се подлага на контролен анализ на изпражненията за наличието на яйца и сегменти от свински червей. Ако всичките 4 проучвания показват негативни резултати, т.е. няма следи от паразита в червата, тогава пациентът се счита за излекуван.

Човешки свински тения

Свинският тения е тения от семейство Taeniidae. Паразитът на свински тения в човешкото тяло се нарича "тениазис". Тази паразитна инвазия се проявява в храносмилателни разстройства, както и в неврологични и други разстройства. Тениос е опасен за усложненията му, по-специално цистицеркоза на мозъка и очите.

Свинска тения - паразит, който също се нарича "въоръжен" поради многото остри куки на главата и тялото. Хелминтът има много голям размер и може да достигне дължина от 4 метра.

Смукателната чаша на главата на тропицата е 4 броя, а куките могат да бъдат от 22 до 32. След това е вратът, който преминава в сегментите. Те имат четириъгълна форма, но броят им може да достигне 1000 броя. По външния си вид свинският червей прилича на директен роднина, тениска, но по-малък от него.

Червеят е хермафродит, то се опложда. Всеки оплоден сегмент може да съдържа до 50 хиляди яйца. Вътре в яйцето е ембрион, наречен онкосфера. За да завърши цикъла на развитие, онкосферата напуска човешкото черво и се установява в тялото на междинния гостоприемник (прасе). След известно време червеят отново влезе в човешкото тяло и само там може да стане зрял индивид. Онкосферите обаче са готови за инвазия веднага след като човек напусне ануса, само един може да бъде заразен не с тенисис, а с цистицеркоза. Това заболяване е още по-опасно, тъй като е по-трудно за лечение.

Болестта е широко разпространена в азиатските, африканските и латиноамериканските страни. Въпреки че се наблюдават случаи на таенезис по света, повечето случаи се срещат в районите, където производството на свине е добре развито. Ето защо Русия, Украйна, Беларус и балтийските държави не са изключение. В световните фоси, ендемични за тази паразитна инвазия, свинете заразяват до 35%, поради което има стотици хиляди болни хора.

Симптомите на тения

Симптомите на свинската верига в човешкото тяло могат да изглеждат различно. Понякога те напълно отсъстват, понякога се проявяват, но слабо и понякога клиничната картина е доста изразена.

Първите признаци на заболяването се проявяват 1,5-2 месеца след поглъщането на ларвите на червея.

Симптомите на тропическа треска в тялото могат да бъдат както следва:

Първоначално се появяват гадене и повръщане, след което се появява нарушение на изпражненията. В същото време изразната диария се заменя с персистираща диария.

Апетитът на човек се влошава и започва бавната загуба на тегло.

Болки с различна интензивност се появяват в корема, вариращи от леки болки в болката и завършващи с тежки спазми.

Защото се характеризира с анален пруритус.

Пациентите често се оплакват от главоболие, замайване, раздразнителност.

Сънят на пациента страда. През деня се изразява в увеличена умора и умора.

Понякога се наблюдава припадане.

Пациентът развива анемия с дефицит на желязо със симптоми, характерни за това състояние.

Имунната система страда. Човек става по-податлив на други болести.

Трябва да се отбележи отделно инфекция на чревната форма на тениазис - цистицеркоза. Така че, по време на повръщане, паразитни сегменти от червата могат да влязат в човешкия стомах. Всеки от тях може да съдържа инвазивни яйца от свински тения. В стомаха, черупката на яйцето се разтваря и ларвите започват да мигрират през човешкото тяло. Те могат да се заселят във всякакви вътрешни органи и мускули. По този начин се развива цистицеркоза на очите, кожата, мозъка, белите дробове или сърцето. Ето защо трябва отделно да обмислите симптомите на всяка болест.

Симптомите на свинската верига в мозъка

Това е мозъкът, който е засегнат от cysticercus най-често, когато се разглежда екстраинтестиналната форма на заболяването (около 60% от всички случаи на екстраинтестинална инвазия).

Цистицеркоза на церебралните полукълба. Пациентите имат церебрална хипертония и хидроцефалия в случай, че се засегнат големите полукълба. Това се изразява в тежко пароксизмално главоболие, често при замайване. Не са изключени аномалии на говора, влошаване на чувствителността и епилептични припадъци. Отделно, при тези пациенти трябва да се отбележи психически разстройства. Те често страдат от депресивни разстройства, халюцинации и заблуди.

Цистицеркоза на вентрикулите на мозъка. Ако ларвите на червеи проникнат в камерите на мозъка, тогава пациентът развива много силни пристъпи на главоболие, придружени от повръщане. Симптоматологията се увеличава при завъртане на главата. Лекарите наричат ​​такива прояви на синдрома на Bruns. Успоредно с това може да се появи загуба на съзнание и работата на сърцето да се влоши.

Цистицеркоза на основата на мозъка. Ако ларвите на свинския тения започват да паразитират в основата на мозъка, тогава пациентът има симптоми на менингит с главоболие, повръщане и лезия на черепните нерви.

Цистицеркозата на мозъка е много опасна форма на болестта. Трябва да се отбележи, че поражението на церебралните полукълба от ларвите на свинския тения е водещата причина за развитието на епилепсия в страните, където тениазисът е широко разпространен.

Симптомите на тропическа треска в окото

Cysticercosis на окото се проявява предимно чрез хронично възпаление на зрителния орган. Пациентите са дълги и неуспешни лекувани за конюнктивит, увеит, ретинит. Ларвите са способни да заразят стъкловидното тяло, да проникнат в конюнктивата, ретината и предната камера на окото. Ако адекватно лечение отсъства от дълго време, тогава е възможно да се развие пълна слепота с атрофия на очната ябълка.

Симптомите на цистицеркоза на белите дробове почти винаги липсват и заболяването се открива случайно по време на рентгеновото изследване.

Ако ларвите на свинския тения се заселят в сърцето, това се проявява при сърдечни аритмии.

Най-благоприятният ход на заболяването при поражение на кожата. Възможно е, като правило, да се открие инвазия бързо, тъй като туморът се появява на мястото, където е спряла ларвата.

Начини на човешка инфекция с верига от прасета

Трансмисионният механизъм на свинския червей е фекално-орален, а пътят на човешка инфекция с свинско месо е храна (по-рядко вода).

Най-често проникването на ларви на червея в стомашно-чревния тракт става както следва:

Хранене със сурово или слабо топлообработено свинско месо. Инфекцията се получава, когато месото съдържа цистицеркус.

Възможно е човек да се зарази с питейна вода с ларви на свински тения.

По-рядко паразитът прониква в човешкото тяло с неспокойствени ръце.

Естествената чувствителност на хората към болестта е висока. Лице, страдащо от тенисис, може да зарази както себе си, така и хората около него, с ларви от тестостерон - цистицеркоза на мускулите, мозъка, очите, кожата и сърцето.

Свинският тения е способен да съществува в човешкото тяло в продължение на няколко десетилетия. Болестта е разпространена в селища, които са неблагоприятни от санитарна гледна точка. Teniasis е по-честа при възрастни, отколкото при деца. В риск са служителите на свинеферми, месопреработвателни предприятия, както и домакини.

Какво е опасно свински тения?

Свинската тения е опасна за хората със следните последици:

Възпалителни, механични и токсични ефекти на червея върху тялото.

Консумацията на хранителни вещества от свинско-верижната верига, предназначени за човека.

Развитието на остър апендицит с проникването на червея в приложението.

Развитието на остър панкреатит или холангит.

Сенсибилизация на човешкото тяло от разпад и метаболизъм на паразита с последващо развитие на токсични алергични реакции.

Образуване на чревна обструкция в случай на многократна инвазия или в случай, че червеят е съборен заедно.

Цистикеркоза на мозъка, скелетните мускули, миокарда, белите дробове, черния дроб, очите, корема, гръбначния мозък.

Тъй като усложненията, които тази паразитна инвазия може да причини, са достатъчно сериозни, лечението трябва да бъде колкото е възможно по-бързо и да започне веднага след откриването на петата в човешкото тяло.

Животният цикъл на развитието на свински тения

Живият цикъл на развитието на свински тения е доста сложен и изисква промяна на двама хоста. Главният домакин на паразита е човек, а междинният е прасета или диви свине.

Възрастните зряли индивиди от веригата са паразитни в човешкото черво, подчертавайки заедно с изпражненията сегменти, в които се съдържат инвазивните яйца на хелминтите.

Във външната среда ларвите на верижния ствол излизат от сегментите. Те попадат в тялото на прасета, докато животните консумират боклуци, замърсени с онкосфери, или докато пият замърсена вода.

След като ларвата навлезе в стомаха на животното, тя се освобождава от мембраната и се разпространява с кръвта в тялото. По-голямата част от ларвите се установяват в мускулите на свинята, където бъдещите паразити започват да зреят. След 2-2.5 месеца, онкосферите се превръщат в cysticercus или във финландците (везикули с ларви). Cysticercus остават жизнеспособни в тялото на прасето в продължение на 3-6 години, след което те са калцирани и умират.

Когато човек яде месо с ларви на свински тения, се появява паразитна инфекция. След като балонът навлезе в тънкото черво, главата се освобождава от него, която е прикрепена към чревната стена с помощта на вакуумни чашки и куки и започва да расте. След 2 месеца паразитът се превръща в зрял хелминт и започва да секретира сегменти с яйца във външната среда. По този начин изглежда жизненият цикъл на свинския тения.

Диагностика на свински тения

Диагностиката на свински червей е изградена въз основа на три критерия:

В изпражненията на заразеното лице има сегменти от червея.

Има фактът, че яденото свинско месо е слабо термично преработено.

Лабораторни диагностични данни. На първо място се извършват няколко проучвания за фекалиите и перионното изстъргване. Макроскопичното изследване прави възможно разграничаването на сегментите на тропическа треска от сегментите на тения от говеда. Първите имат 8-18 странични клона, а последните имат 18-32 клона.

Ако пациентът потвърди диагнозата "teniasis", тогава се показва задълбочено изследване. За целта пациентът е изпратен на офталмоскопия, CT сканиране на мозъка, радиография на белите дробове, ЕКГ и други процедури, които позволяват да се изключи цистицеркоза на други органи.

Антителата срещу свинска верига могат да бъдат открити, като се използват следните серологични методи: ELISA, RNGA, RSK, NRIF.

Лечение на свински тения

Лечението на тениозата се извършва изключително в стационарни условия, тъй като съществува риск от развитие на извънинтестинална инфекция.

Анхелминтичната терапия се провежда от такива лекарства като:

Екстракт от мъжка папрат и тиквени семки.

2 часа след приемането на лекарството, пациентът се предлага да приеме слаба слабост. Това ви позволява да донесете сегментите на червея заедно с яйцата. Важно е пациентът да се придържа към диетата няколко дни преди началото на терапията и по време на лечението. Таблица 13 се счита за оптимална за това заболяване.

След провеждането на антихелминова терапия се провеждат поне 4 контролни теста на изпражненията на интервали от 30 дни.

Ако пациентът има единичен цистицир в мозъка или в очите, тогава се препоръчва хирургична намеса заедно с лечението с етиотроп.

Ако пациентът има чревна форма на заболяването, тогава прогнозата е най-често благоприятна. Същото важи и за кожната форма на цистицеркоза. Когато става въпрос за увреждане на мозъка и други вътрешни органи, прогнозата зависи от масивността на инвазията и от специфичното местоположение на ларвите на веригата.

След завършване на курса на лечение пациентът трябва да остане в диспансера още 2 години.

Телесните тения от рода на едрия рогат добитък и телесната тения причиняват тайниаза (Таейноза Taeniarhynchosis)

Тениазисът причинява телешки тения (Taeniarhynchus saginatus) и свински тения (Taenia solium). Телесната тения е един от най-големите червеи с размери 4-10 м. Тестостеронът нараства до 1.5-2 м, а понякога и до 6 м. Чрез структурата на главата (матката) и матката тези вериги могат лесно да бъдат разграничени един от друг.,

Целият жизнен цикъл на тения от говеда и свинете

Възрастни сегменти от веригата се екскретират във външната среда с изпражнения. Животните преглъщат сегменти или яйца, които се отделят от тях със заразена трева или вода. В стомаха, онкосферите се освобождават от мембраните. Ембрионите, проникващи между клетките на чревната стена с помощта на куки, влизат в кръвния поток и се разпространяват през тъканите и органите на животното, където те се превръщат в ларва, финландецът. Ларвата на едър рогат добитък (Cysticercus bovis) живее в тъканите на едър рогат добитък. Ларвата на свински червей (Cysticercus cellulosae) живее в тялото на прасе, дива свиня, куче, котка, а също и при хора в междумускулната съединителна тъкан, в централната нервна система, в очите и по-рядко в други органи. Вътре финландците са главата на веригата.

Човек се заразява с teniarinhoz и teniozom, като яде половин печено или лошо приготвено финландско месо от говеда и свине, съответно.

В човешкото черво, черупката на финландците се усвоява, главата се извива и се прикрепя към галактиката на червата. 2 месеца след инфекцията, зрялата лисица расте.

Говеждото и свинското месо често се срещат сред кланици и колбаси, както и сред готвачи и домакини, които опитват мляното месо по време на готвене.

Video. Елена Малишева говори за веригата бикове в програмата "Да живееш здравословно"

Признаци на инфекция с говежда и свинска верига

Често има несигурни феномени на стомашно-чревния тракт: гадене, по-малко повръщане, намаляване или липса на апетит, коремна болка, особено на празен стомах, чести изпражнения или запек. В някои случаи има болки, подобни на апендицит. Болките напълно изчезват след отстраняването на паразитите. Възможно е тези атаки да се появят рефлексивно в резултат на миграция към участъка на тънките черва на отделените сегменти на паразита, които понякога се промъкват в вермиформния процес. Понякога болката е същата като при язва на дванадесетопръстника.

Нервните симптоми се развиват чрез рефлекс: замайване, главоболие, слабост, намаление на работоспособността, апатия, раздразнителност.

Когато пациентите с тениаринхоза често посещават лекаря с оплаквания само за един симптом - неприятно усещане, дължащо се на сегментите на тения от телешка кожа, пълзящи през тялото, периодично активно излизащи от ануса.

Тениос често протича без никакви симптоми, но трябва да се има предвид, че опашката представлява най-голямата заплаха както за самия пациент, така и за хората около него, защото човекът е и окончателен, и междинен собственик на този паразит.

Как да открием телешки и свински тения

Диагнозата се прави, когато се открие в изпражненията на онкосферите или сегментите на паразита. Сегментите на бика веригата са подвижни и могат независимо да се измъкнат от ануса. Когато излизаме нагоре, сегментите на тялото се замърсяват с яйца. Следователно, тенисът на говедата е по-лесно да се открие, когато се изстъргва от перианските гънки. В изпражненията на човек няма яйца, а онкосфери, тъй като обвивката на яйцата е много бързо разрушена. Онкосферите на тения са изключително характерни поради двойния контур с радарна ивица между двата контури. Яйцата и онкосферите от говежди и свински тения са неразличими.

Яйцата от паразити не се откриват през първите 3 месеца след инфекцията, т.е. преди развитието на възрастни червеи. През този период можете да използвате кръвен тест за IgG антитела към Taenia solium (пилета / цистицеркоза). Трябва да се има предвид, че има кръстосана реактивност с други заболявания (като ехинококоза).

Лечение на тениазата

 • Пражикуантел (Biltricide): в доза 10-25 mg / kg еднократно.
 • Fenasal (Niclosamide) 250 mg: за деца до две години - две таблетки на ден; деца от две до пет години - 4 таблетки на ден; деца на възраст от пет до дванадесет години - 6 таблетки на ден; за деца над дванадесет години и възрастни - 8 таблетки на ден. Дневната доза Fenasal се разделя на четири дози. Продължителността на лечението е един ден.

При всяко експулсиране на тения, важно е главата да излезе. Ако главата остане, проглотидите могат да израснат от нея отново.

Пациентите с свинска верига се съветват да наблюдават най-голяма чистота. Нова инфекция със свински тения може да доведе до развитието на финците (cysticercus) в тях. Инфекцията с цистицеркоза води до по-сериозно заболяване, отколкото червеят. По някаква причина Фин бик верига в човек не се установява. За подробности вижте Cysticercosis.

Хората се нуждаят от вашия опит - "син на трудни грешки".
Питам всички, пращайте рецепти, не съжалявайте за съветите, те са за пациента - лъч светлина!

Внимавайте, вашият диагностик!

Остър Панкреатит

Категория

Причини За Възникване На Панкреатит